ISO 9000(2015) kwaliteitsborging en certificering

iso logoDe ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO instituut die vastleggen hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Bij een gecertificeerde organisatie komt er regelmatig iemand van het certificeringsbureau langs om via een zogenaamde audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet.

De ISO 9000-serie bestaat uit de volgende standaarden:

- ISO 9000:2015 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en definities
- ISO 9001:2015 - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
- ISO 9004 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
- ISO 19011:2002 - Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits

ISO 9000:2015 speelt een belangrijke rol bij het begrijpen en gebruiken van de andere drie normen in de ISO 9000:2015-serie, ISO 9001:2015, ISO 9004 en ISO 19011:2002.

ISO 9000 bevat nuttige informatie over de inhoud en structuur van de ISO 9000-serie en de bijbehorende begrippen. De gebruikte termen en hun definities worden per onderwerp weergegeven. Ook worden in ISO 9000 de acht universele kwaliteitsmanagementprincipes toegelicht.

Verder wordt een aanzienlijk aantal belangrijke begrippen toegelicht met een begripsdiagram. Begripsdiagrammen geven relaties tussen begrippen weer in een grafische vorm.


ISO 9001:2015 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen.
ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.
ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Certificatie

ISO 9001 is geschikt voor certificatie
Wat is een ISO 9001-certificaat? Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.


ISO 9004 biedt handvatten voor de strategische besluitvorming in een organisatie en geeft inzicht in wat uw organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven.
Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan continue verbetering van de algehele prestaties, doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Door te voldoen aan eisen van klanten en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld personeel) wordt de tevredenheid van verschillende belanghebbenden vergroot. Uw organisatie heeft ook op lange termijn duurzaam succes door tijdig in te zien welke veranderingen er plaatsvinden en door middel van strategische keuzes daar op in te spelen.
Hiermee kan een organisatie het hoofd bieden aan complexe en veranderende omstandigheden en blijvend succesvol zijn. Duurzaam succes betekent dat een organisatie er in slaagt om op lange termijn haar doelstellingen te behalen en te handhaven.

ISO 9004 sluit aan op het procesmodel in ISO 9001:2008.

ISO 9004 is praktisch toepasbaar gemaakt door twee zelfevaluaties: Een korte, strategische zelfevaluatie voor een globaal beeld van wat de organisatie nodig heeft en een gedetailleerde zelfevaluatie op alle paragrafen van de norm.


ISO 19011:2002 geeft praktische richtlijnen voor het uitvoeren van audits in het kader van milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001 resp. ISO 14001). Daarbij wordt apart aandacht besteed aan de principes van auditing, het opzetten en onderhouden van auditprogramma's, het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van afzonderlijke audits en richtlijnen voor de bekwaamheid van auditors en het beoordelen daarvan.

ISO 19011 is zowel van toepassing op interne audits als op externe audits. Met behulp van ISO 19011 kunnen organisaties prima invulling geven aan de eis tot het uitvoeren van interne audits die is opgenomen in paragraaf 4.5.4 van ISO 14001. Certificatie-instellingen zullen ISO 19011 gebruiken voor de opzet en uitvoering van hun certificatie-audits.