Bedrijfs-EHBO

 
EHBO logoDoel van de cursus:

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat om als EHBO-er in het bedrijf zijn of haar taken adequaat en volgens de daarvoor geldende normen uit te voeren.

Bestemd voor:

Diegene die binnen zijn/haar bedrijf naast zijn reguliere werkzaamheden als EHBO-er bij calamiteiten optreedt.

Inhoud van de cursus:

Een basiscursus EHBO kan op eigen locatie gegeven worden in ca. 4 hele dagen of indien gewenst verdeeld over meerdere dagen/ avonduren.

Een herhalingsinstructie EHBO wordt in ca. 12 uur gegeven op in overleg met het bedrijf te bepalen momenten. De cursusinhoud is afgestemd op de specificatie van het Oranje Kruis en wordt daar aangemeld voor het verkrijgen en/of verlengen van een geldig Eerste Hulp diploma. Een diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en kan telkens door het volgen van jaarlijkse herhalingsinstructies voor 2 jaar verlengd worden.

Taken van de EHBO-er:

 • Bij calamiteiten beoordelen of georganiseerde professionele hulp - al dan niet met spoed - moet worden ingeschakeld, daarbij zorgen voor eigen veiligheid.
 • Het slachtoffer in een zo’n goed mogelijke conditie overdragen aan de professionele hulpverleners en voorkomen van verergering van stoornissen en letsel en de kans op complicaties verkleinen.
 • Zelfstandig behandelen van eenvoudig letsel.
 • Bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Weten wat je in noodsituaties moet doen, maar vooral ook wat je moet laten.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a.:

 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen van de ademhaling;
 • shock;
 • wonden;
 • oogletsel;
 • vergiftigingen;
 • onderkoeling;
 • verband- en hulpmiddelen;
 • botbreuken.

Goede kennis van EHBO heeft een duidelijk aantoonbare meerwaarde bij eventuele calamiteiten waarbij mensen gewond raken.

 
 
onder min