Bedrijfshulpverlening (BHV)

 

bhv 1Doel van de cursus:

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat om als bedrijfshulpverlener in het bedrijf zijn of haar taken adequaat uit te voeren.

Bestemd voor:

Diegene die binnen zijn/haar bedrijf aangewezen is om naast de reguliere werkzaamheden als BHV-er bij calamiteiten op te treden.

Inhoud van de cursus:

Een basiscursus Bedrijfshulpverlening kan op eigen locatie gegeven worden in 2 hele dagen of indien gewenst verdeeld over meerdere dagen/avonduren en bestaat uit twee delen: levensreddende handelingen en brandbestrijding & ontruiming.

Een herhalingsinstructie Bedrijfshulpverlening wordt in twee dagdelen gegeven, in overleg overdag of ’s avonds.

Beide instructies worden zowel op locatie binnen een bedrijf als bij open inschrijving gehouden.

Taken van de bedrijfshulpverlener:

 • Het voorkomen en beperken van ongevallen en het verlenen van eerste hulp.
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het pand.
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a.:
 • Slachtoffer benaderen/beoordelen.
 • Stoornissen in de ademhaling.
 • Reanimatie.
 • Bedienen van de AED (Automatische Externe Defibrillator).
 • Verbandleer.
 • Brandbestrijding.
 • Veiligheidsvoorziening.
 • Communicatie.

Met de inwerkingtreding van het "besluit bedrijfshulpverlening" op 1 januari 1994, dient iedere werkgever bedrijfshulpverlening te organiseren op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming en de begeleiding van professionele hulpverleningsdiensten zoals de brandweer en ambulancediensten.

 
 
onder min